Laster Arrangementer
Aktivitet

Dialogmøte – Kommersielle muligheter med Skogklyngen

Søknad til Klyngeprogrammet for Skognæringa i Trøndelag

  • 2. mai 2019 - 2. mai 2019
  • 12:00 - 16:00
  • PFI-bygget på Gløshaugen, Trondheim
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.
Nytt klyngenivå og økte ambisjoner
Deltakere i ARENA SKOG og aktuelle nye deltakere, dvs. næringsaktører, bedrifter, FoU og utviklings- og kunnskapsmiljø og samarbeidspartnere inviteres til dialogmøtet 2. mai.

Arena Skog jobber med utvikling av søknaden til neste nivå i det nasjonale Klyngeprogrammet, dvs. dagens NCE-nivå. Kommersielle muligheter og fremtidige konkurransefortrinn vil danne rammer for den nye søknaden. Dette passer godt både for muligheter vi ser innen klyngen og bedriftenes behov ift markedsutvikling og kommersialisering. Skogen, tømmeret og anvendelse av trevirke er mer tidsriktig enn noen gang. Klyngenettverket Arena Skog har vært en suksess og er klar for å øke ambisjonene som klynge.

På dialogmøtet vil klyngeledelsen gi en orientering om framtidig innhold og det blir lagt opp til en drøfting og dialog for de prioriterte satsingsområdene. Frist for innsending av søknad er i begynnelsen av september.

Programmet finner du her.

 

 

 

 

Kontaktperson

  • T:
  • E: