Nyheter

Byggeindustrien ønsker å delta i lokale byggeprosjekter

Det skal tildeles byggeoppdrag for flere milliarder i Nord-Trøndelag. Lokale aktører ønsker å delta.  Arena Skog var medarrangør da flere prosjekter ble presentert for lokale leverandører på Mære Landbruksskole 4. april. Dette ble diskutert på møtet:

  • Det nye hybelhuset på Mære Landbruksskole. Huset skal være miljømessig bærekraftig (ha et nullutslipp). Det skal være solcellepanel på sørsida av taket. I tillegg skal det eksisterende nærvarmeanlegget fra gartneriet benyttes til oppvarming. Huset skal bygges i tre. Det ønskes ferdigstilt før utgangen av 2017.
  • Vi fikk en presentasjon av Mære Landbruksskole og de prosjektene de har gående av rektor på skolen, Rolf Wensbakk. De vil legge opp til at eksterne aktører kan benytte skolens anlegg til å drive med forskning. De har også ansatt to skogpådrivere (én i 60%), samt én som jobber med skogsbilveier.
  • Vi fikk et innblikk i arbeidet til Nasjonalt program for leverandørutvikling i NHO av prosjektleder Hilde Sætertrø. De veileder i offentlige byggeprosesser og ønsker å fremme miljøvennlige og økonomisk bærekraftige løsninger. Dialoger mellom de involverte / potensielt involverte aktørene så tidlig som mulig i byggeprosessene har vist seg å føre til svært gode utfall.
  • Det planlagte helse- og beredskapshuset på Steinkjer ble fremlagt av Svein Olav Hansen ved Steinkjerbygg. Det planlegges ferdigstilt i juli 2019. Bygget skal bl.a. huse DMS, legekontor og en barne- og familieavdeling.
  • Planene om et nytt Innovasjonscampus som skal ligge på Nord Universitets arealer på Steinkjer, ble fremlagt. Dette planlegges ferdigstilt i juni 2019. Arkitektene som vant konkurransen er Praksis Arkitekter, Norconsult og InCube Arkitekter. Anbud vil bli utlyst i oktober-november i 2017. Byggestart er satt til januar 2018. DH Eiendom er byggherre.