Nyheter

Nye veglister fra 1. april

Det kom nye veglister fra Statens Vegvesen 1. april i år. Stadig nye strekninger åpnes for fulle tømmervogntog.

I de nye veglistene ser en resultater av arbeidet i Flaskehalsprosjektet i Arena Skog. En totaloversikt fra Statens Vegvesen viser at andelen av fylkesvegene i Nord-Trøndelag som det nå kan kjøres 24m/60t tømmerlass på er 68%. Dette er en økning fra 58% 01.10.16, og fra 37% 01.04.16. Tilsvarende tall fra Sør-Trøndelag er nå 59%, mot 49% 01.10.16, og 39% 01.04.16.

I Flaskehalsprosjektet er det foretatt en totalgjennomgang av fylkesveger og kommuneveger i 5 kommuner så langt: Verdal, Orkdal, Rennebu, Melhus og Klæbu. I tillegg er det jobbet det med noen registreringer av andre fylkesveger.

Når det gjelder kommuneveger har vi lykkes med å få til oppskriving til 24m/60t for alle strekninger vi ønsket oss i Verdal kommune og Klæbu kommune. Orkdal og Melhus kommuner har vært velvillige, men oppskrivningene vi ønsket oss har ikke kommet med denne gangen. Vi følger opp disse kommunene for å få til ytterligere oppskrivinger fra 1. oktober i år. I Rennebu har drøftingene vært mer utfordrende, men vi følger opp mot 1. oktober også her.

Arkivfoto