Nyheter

En ikke-eksisterende satsning på norsk treforedlingsindustri

Christian Smedshaug, forsker ved Agri analyse, mener det er store muligheter for satsning innenfor norsk treforedlingsindustri.

Norge har tilgang på billig valuta, god infrastruktur, ledige og kompetente hender og billig, fornybar kraft. Dessuten har vi et råvareoverskudd av tømmer. Ting ligger til rette for en storstilt satsing på skogsindustrien. Likevel ser man ikke tegn til dette verken i skog- eller industrimeldingen. Smedhaug mener dette skyldes mangel på industripolitikk. Du kan lese mer om dette i bygdeposten.no

Denne nyheten er også lagt ut på kystskogbruket.no