Nyheter

Tre i store bygg – bruk av masssivtre, Fagdag 4. mai.

Thomas Orskaug forteller om bygging med massivtre.

 

En rekke massivtreprosjekter er under planlegging i Trøndelag og lokale aktører ønsker å delta.         Verdal næringsforum samlet 22 representanter fra trøndersk byggeindustri og opplæring  i regionen for å legge til rette for at de kan lære mer om hvordan det kan bygges med massivtre.  Thomas Orskaug fra Treteknisk kunne fortelle at godt planlagte massivtrebygg er konkurransedyktig med andre byggeløsninger.  Trebygg gir i tillegg en positiv miljøeffekt.
Detaljene må stemme.
«Når detaljene er gjort riktig, er tre minst like holdbart som andre materialer», fortalte Orskaug.  Han viste eksempler på en rekke bygg hvor arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører har samarbeidet om bygge med tre på en konkurransedyktig måte.  Det er bygget med massivtre i store bygg, utfordringen er å bygge med massivtre slik at løsning og erfaringer kan repeteres.  «For leiligheter og hybelbygg ligger det svært godt til rette for å benytte massivtre», opplyste Orskaug.
Norsk produsent.
Det finnes i dag to mindre produsenter av massivtre, dette medfører at det meste som bygges benytter massivtre fra Tyskland eller Østerrike.  Flere av kursdeltakerne var derfor opptatt av behovet for lokalt produsert massivtre.  «Trøndersk gran bør være et godt grunnlag for å produsere massivtre», påpekte Orskaug.
Kompetanse og utvikling
Næringslivet fortalte de er nysgjerrige og at de trenger mer påfyll av kompetanse rundt massivtre, for å kunne være på utviklingen. I tillegg så sa Per Arve Hammer avdelingsleder for byggfag fra Verdal vgs; «for oss så er det viktig at de som er under utdanning får relevante arenaer og praktiske erfaring slik at de er rustet til å utøve dette når de skal ut i jobb.»
«Verdal næringsforum og Arena skog som sammen arrangerer dette håper denne fagdagen gir inspirasjon og motivasjon til næringslivet for at vi kan skape en endring i Trøndelag,», sier Ingrid Dahl Furunes daglig leder i Verdal næringsforum.