Nyheter

ARENA SKOG ønsker regjeringsbygg i tre

Innovasjon Norge-leder Anita Krohn Taaseth etterspurte i et intervju i Aftenposten trebruk i forslagene til nytt regjeringsbygg. ARENA SKOG støtter dette forslaget og imøtegår deler av den skepsis som er fremkommet mot bruk av tre i store bygg

Store trebygg er mulig

Treet i Bergen med sine 14 etasjer og en høyde på 51 var da det ble bygget verdens høyeste trehus.  De siste fem år er det i verden bygget 17 bygg i tre hvor høyden er mer enn 7 etasjer.  I dag finnes verdens høyeste trehus Brock Commons i Vancouver.  Her hjemme venter vi på en ny rekord med Arthur Buchardts Mjøstårn som skal bli på 18 etasjer og  81 meter høyt. Andre steder i verden planlegges det trehus på 30 etasjer eller mer for bygging i kommende 10 årsperiode.  I London planlegges et signalbygg med Arbeidstittel er Oakwood Tower.  Det vil inngå som en del av komplekset Barbican. Bygget er planlagt med 80 etasjer og vil være 300 meter høyt.  Cambridge University  utfører FoU-arbeidet, og arkitekten heter PLP Architecture.

Signalbygg skaper innovasjon 

Under utviklingen av Treet i Bergen var man nødt til å finne nye løsninger for en rekke tekniske utfordringer.   Limtreløsningen, som er den bærende delen av bygget er levert av Moelven Limtre.  De brukte som utgangspunkt tekniske løsninger de hadde god erfaring med.  Fagverksløsninger vanlig i trebroer ble satt på høykant, og løsninger for å takle lyd og brann ble utviklet sammen med den rådgivende ingeniøren Sweco.  Norsk byggeindustri har lange tradisjoner med å bygge i tre.  Høyhuset i Bergen viste at nye løsninger kan utvikles utfra utprøvde byggetradisjoner når fagmiljøene blir utfordret.

Tre er sikkert ved katastrofer

Den ledende utviklingen drives i dag av USA og Canada.  Dramatiske hendelser de siste femten år danner bakteppet for dette.  Universitetet i Ottawa er en autoritet inne fagfeltet og har bidratt ved byggingen av offentlig bygg i tre i Canada.   I Huntsville, Alabama bygges soldathotell i massivtre.  Dette tilfredsstiller anti-terror lovgivningen i USA.