Nyheter

Markedsundersøkelse viser økt bruk av massivtre

En ny markedsundersøkelse finansiert av Innovasjon Norge viser en dobling i bruk av massivtre til bygg.

Foto av: Trefokus

Dobling i løpet av 5 år.

I undersøkelsen er det utarbeidet tre prognoser for utvikling av massivtreforbruket. Selv den nøkterne prognosen viser en dobling fra dagens forbruk på ca 45 000m3 i den neste 5-års perioden.  Den neste 5 års perioden ser også ut til å gi en økning på 45 000m3.

Store leilighetsbygg største potensialet.

Undersøkelsen som er utarbeidet av TreBruk AS på oppdrag fra Innovasjon Norge er basert på tall fra SSB samt egne undersøkelser.  Undersøkelsen viser at det er er størst potensiale inne leilighetsbygg over 3 etasjer.

Foreløpig liten produksjon i Norge.

Det finnes foreløpig kun to mindre produsenter av massivtre i Norge.  Det meste av materialene som benyttes i dag kommer fra Sverige, Tyskland og Østerrike.  Flere Norske produsenter vil være positivt viser undersøkelsen.  Norske produsenter forventes å ta markedsandeler samt medføre at markedet vil utvikle seg enda mer positivt som følge av innlands produksjon.

Her kan du lese hele rapporten:

Markedsanalyse Massivtre 280217