Nyheter

Ser lyst på fremtiden for Norske Skog Skogn

De gode resultatene Norske Skog Skogn har hatt de siste årene, gjør at fabrikksjef, tillitsvalgt og ordføreren på Levanger har tro på fabrikkens overlevelse.

Foto av: Leif Arne Holme

Amund Saxrud, fabrikksjef ved Norske Skog Skogn, sier til Adressa i dag at, – Det viktigste for oss er å konsentrere oss om å drive fabrikken her så godt som mulig, uavhengig av hva som skjer rundt refinansieringen. Vi har stor tro på at fabrikken overlever uansett.

Konsernledelsen i Norske Skogindustrier jobber iherdig for å få på plass en avtale med kreditorene. Norske Skogindustrier hadde inntekter på over elleve milliarder fra sju fabrikker i 2016. Det vil derfor være rart hvis refinansieringen av konsernet medfører at fabrikkene ikke skal drives videre.

Norske Skog Skogn hadde et resultat på 200 millioner før avskrivninger i 2016. Dette gjør at også ansattrepresentant i Norske Skogs styre, Svein Erik Veie, og ordfører i Levanger, Robert Svarva (Ap), er optimistiske med hensyn til Norske Skog Skogns fremtid.

Les mer om dette i dagens utgave av Adresseavisen.

Denne nyheten er også lagt ut på kystskogbruket.no