Nyheter

Utviklingsmuligheter for Norske Skog

Phillip André Reme ser muligheter for en lang rekke produkter der trær er råstoff.

Foto av: Norske Skog

Foto av: Jens Petter Søraa

-Krisen i Norske Skog er en mulighet for dem til å legge om produksjonen til andre produkter, sier Phillip André Reme, administrerende direktør ved Rise PFI AS. Dette vil kreve omfattende investeringer og videre forskning og utvikling. Det bør derfor skje gradvis, og det er viktig at trykkpapirproduksjonen fastholdes til nye produkter er på plass.

Han understreker at han ikke vil, eller kan gi Norske Skog råd om hva de bør satse på, men antyder at treforedlingskonsernet selv kan ha funnet noe av svaret.

Mer om dette finner du i dette utklippet fra Adresseavisen.

Denne artikkelen er også lagt ut på kystskogbruket.no