Nyheter

Arena Skog gir helgardering.

I en artikkel i Dagens Næringsliv onsdag 27. september viser professor Lars Kolvereid til forskning ved Nord Universitetet for å forklare hva som fører til at gründere lykkes.

Tradisjonelle næringer.
Over 1000 gründer bedrifter er undersøkt og bedriftenes økonomiske utvikling er analysert fra 2002 frem til i dag. Undersøkelsen viser at dersom bedrifter måles på overlevelsesevne over tid, finnes de fleste vellykkede oppstarts bedrifter innen tradisjonelle næringer.

Bransjeerfaring viktig.
I tillegg til gründererfaring er bransjeerfaring fremhold som en viktig faktor for suksess.  Det hevdes at mange går rundt og venter på «den store ideen», – den kommer svært sjelden viser det seg, og er vanskelig å kommersialisere slik at det skapes virkelige verdier.

Helgarderer.
Ser vi på Arena Skog i lys av dette vil vi påstå at vi, tilbyr «helgardering».
Vi tilrettelegger og utvikler nye løsninger i en tradisjonell næring.