Nyheter

Studietur: Østerrike vil øke sin produksjon.

Arena Skog arrangerte studietur til Holzcluster Steiermark i Østerrike. Deltakerne fikk i løpet av to dager et godt innblikk i et miljø som bevisst satser på utvikling og innovasjon. Østerriksk bygge-industri ser vekstpotensialer inne trebyggeri. Eksportmarkedene er viktige, deriblant Norge.

Forskningsbasert utviklingsarbeid.

Holzcluster Steiermark har over 150 medlemmer fra hele verdikjeden skog – tre.  En av hovedmotivasjonene for å delta er felles markedsutvikling. Næringsklyngen samarbeider tett med det tekniske universitetet i Graz – TU Graz.  Reinhard Brandner er assisterende professor ved Institute of Timber Engineering and Wood Technology.  Han var svært fornøyd med utviklingen i antall studenter.  Antallet mastergradsstudenter var økt fra 10 til 25 de siste par årene.

Reinard Brandner (TU Graz) viser testing av skrueforbindelser.

Hovedaktiviteten dreide seg om forskning og utvikling for økt bruk av massivtre. Men også mer spesielle former for trebruk ble presentert. Instituttet i Graz er involvert  i et utviklingsprosjekt innen bilproduksjon hvor det skal benyttes komponenter av tre. Dette ble fremhevet som en type “rakettforskning”  hvor prosessmålet var å skaffe kompetanse om digitalisering. Trematerialenes egenskaper måtte være beskrevet digitalt. De som konstruerer biler er helt avhengig av disse dataene for å kunne simulere egenskapene til bilene de ferdige bilene. Dette arbeidet ville ha stor overføringsverdi til arbeidet med mer komplekse bygg i tre.

Vil øke

Østerrike produserer i dag 20 millioner kubikkmeter trelast (Norge 2,4 mill m3).  Det finnes et potensiale for å øke til 25 millioner og det jobbes aktivt med dette. Over 300 000 personer er sysselsatt inne treindustri som er av de viktigste bransjer i Østerrike.
70 % av inntektene hentes fra eksport.

Ny app for å bygge i massivtre

Manfred Augustin er daglig leder ved holz.bau forchungs gmbh. De jobber med anvendt forskning og utvikling og er treindustriens kompetansesenter. Han kunne vise frem en nyhet – en app for å konstruere i massivtre. Utvikling av et komplett byggesystem i massivtre ble av Augustin fremholt som en av de viktigste strategiene for den vekst som pågår i østerrisk treindustri.

Manfred Augsutin hevdet at massivtre-produsentene var de eneste som tjente penger i østerrisk treindustri.

 Sosialt byggeri, egen markedsnisje

Turdeltakerne fikk se feltutbygging presentert av en av arkitektene for Prosject Sternäckerweg. Utbygger satset på utleieboliger hvor subsidierte boliger ble bygget sammen med leiligheter som leies ut på vanlige kommersielle vilkår. I alt skulle det bygges 400 leiligheter.

Prosjekt Sternäckerweg vekker oppsikt på grunn av sin størrelse.  Det er brukt 3 600 m3 massivtre i de vel 400 leilighetene.

Arkitektbedriftene ZT-OG og galft&onion var sammen om å tegne bygget. De hadde hver sine respektive spesialområder innen tre- og stål/betong-byggeri.
Byggesystemet brukt i Prosject Sternäckerweg var en kombinasjon av betong, massivtre og bindingsverk. Alt var forblendet med pusset polyuretan.

Innovasjon for lange spenn

Bedriften Kulmer Bau kunne vise frem en produksjonslinje for sitt ingeniørprodukt Kielsteg. Kryssfiner og heltre limes sammen til et element som kan tåle spennvidder opp til 27 meter.

Kielsteig takler lysåpninger opp til 27 meter.

Produktet bygger på samvirke mellom to flenser i heltre. Kreftene overføres med kryssfiner slik at den karakteristiske kile-formen oppstår, dette er bakgrunn for produktnavnet.
Kulmer Bau drev også elementproduksjon i det samme lokale.

Massivtrefabrikk med blikket mot Norge

Treindustribedriften Mayer Melnhof sager tilsammen 3 millioner kubikkmeter tømmer, mye av dette videreforedles og massivtre er et satsningsområde. Bedriften hadde svært gode kunnskaper om Norge og norsk byggemarked. De var involvert i en rekke massivtre prosjekter i Norge, hvorav et prosjekt for studentsamskipnaden i Oslo på Kringsjå, som er under oppføring ble presentert for gruppen. Et nytt produkt som kombinerer massivtre og betong ble også vist. Flere av deltakerne reagert derimot på at det annonserte bedriftsbesøket på CLT fabrikken måtte avlyses.

XC heter Mayer Melnhofs nye produkt som er en kombinasjon av massivtre og betong.