Nyheter

Arena Skog har bidratt til ny limtrebjelke

Som del av et langsiktig utviklingsarbeid har næringsklyngen ARENA SKOG bidratt til at det nå kan lanseres en ny limtrebjelke i markedet.

Foto av: Kjeldstad

-Denne kraftkaren til Kjeldstad Trelast er utviklet i et tett samarbeid mellom norsk industri og forskning, forteller Knut Amund Skatvedt (ARENA SKOG og Norsk Treteknisk Institutt). Bakgrunnen for at Kjeldstad Trelast – en av medlemmene i næringsklyngen ARENA SKOG – kan lansere en ny limtrebjelke, skyldes bedriftens langsiktige utviklingssamarbeid over mange år med Norsk Treteknisk Institutt og andre norske forskningsmiljøer.

Limtrebjelken K-Bjelke Plus som lanseres i disse dager, blir produsert med lokal industrikompetanse og kortreist gran, fra de trønderske skogene.

– K-Bjelke Plus er en videreutvikling av vår serie med K-bjelker og K-stendere, forteller driftssjef Frode Edvardsen i Kjeldstad Trelast.

– Frode Edvardsen i Kjeldstad Trelast og forskningsleder Per Lind i Norsk Treteknisk Institutt, har over mange år  samarbeidet om optimalisering av skjøtingen og liming av lameller av limtrebjelkene. Det lå derfor i kortene at de to nå fant nye veier i produksjonen, som gir økte anvendelsesområder for K-bjelkene, forteller Skatvedt.

Foto av: FotoKnoff.

Skatvedt forteller videre at noe av kunnskapen bak den nye bjelken stammer fra forskningsprosjektet ”Tresterk”, som Treteknisk har ledet, sammen med treindustrien og andre norske kompetansemiljøer, blant annet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Gjennom dette prosjektet – som ble avsluttet i år – har vi undersøkt muligheten av å oppnå høyere styrke og stivhet i trelasten ved hjelp av nye metoder for trelastsortering. Resultatene fra ”Tresterk” viste at det lar seg gjøre å oppnå økt sorteringseffekt, ved å kombinere skoglige data med forbedret maskinsortering.

– I løpet av dette prosjektarbeidet har industrien og forskningen sammen sett på effekten av å styrkesortere i ulike steg, fra skog til ferdigtørket trelast. Det har blitt kvantifisert, og nå er det lagt til rette for at sagbruk kan ta ut høyere styrkeklasser, uten nødvendigvis å investere i veldig kostbar teknologi. Vi er svært glade for at Kjelstad nå introduserer et nytt produkt i markedet, forteller Skatvedt.

Foto av: FotoKnoff.

Rett kvalitet i utvelgelsen

Å velge ut tømmer med rett densitet, eller tetthet, er svært viktig for å kunne produsere den nye bjelken til Kjeldstad. Til dette har bedriften tatt i bruk ny teknologi i utvelgelsen, når tømmeret kommer inn på saga. På samme måte som K-bjelker og K-stendere er K-Bjelke Plus produsert med sammenlimte lameller, fra spesielt utvalgt trevirke med ekstra lavt fuktinnhold. Samtlige K-produkter fra Kjeldstad Trelast vil derfor ha en stabilitet og retthet som langt overgår andre konstruksjonsmaterialer i tre. Det nye er at Plus-varianten benytter spesielt utsortert trevirke i de ytre lamellene, noe som gir bedre styrke.

Fødselshjelper

Treteknisk har arbeidet med prosess- og produktutvikling i treindustrien i mange år. Instituttet deltar løpende i internasjonale og nasjonale FoU-prosjekter, og gjennomfører også mange oppdragsprosjekter for treindustrien og byggenæringen. Som leder for delprosjekt Bygg, er Skatvedt en av lederne av næringsklyngen ARENA SKOG. Selv anser han sin rolle som tilrettelegger og fødselshjelper slik at gode produktideer kan vokse fram i et tilrettelagt miljø, sammensatt av tverrfaglige team fra verdikjeden.

Foto av: FotoKnoff.

Skatvedt forteller at det overordnete formålet til næringsklyngen ARENA SKOG er å sørge for økt bruk av tre. Et viktig delmål er å benytte trøndersk tre og trøndersk arbeidskraft til å reise et bygg som har effektive, konkurransedyktige og gode løsninger i Trøndelagsregionen.

– I dette bygget inngår det bl.a. i planen å bruke K-Bjelke Plus. Andre delmål i dette prosjektet er å løse statikk-, brann- og lydutfordringer, sier Skatvedt.

Avansert teknologi

Innovasjonsbedriften Kjeldstad kan produsere en så sterk limtrebjelke fordi selskapet bruker avansert teknologi i styrkesorteringen av trelasten. Råvaren til den nye limtrebjelken er en blanding av premium kvalitet trevirke av svært høy verdi, kombinert med deler av tømmerstokken som normalt ikke ville blitt brukt, med dårligere kvaliteter av lav verdi. I Kjeldstad tar de hånd om hele prosessen, fra tømmerstokken kommer inn på tomta til bjelkene er ferdige, samt fra 3D-prosjektering til levering av ferdige konstruksjonspakker.

Foto av: FotoKnoff.

Nye muligheter for byggenæringen

Tom Helge Stubbe ved Kjeldstad Trelast, forteller at bjelken er fremstilt for å gi prosjekterende og utførende byggherrer, nye og mer fleksible muligheter i utformingen av fremtidens bygg. K-Bjelke Plus vil med sin styrke og sitt lange spenn, kunne benyttes til å lage bedre romløsninger, uten at dette går på bekostning av kvaliteten på gulvene. Dessuten vil byggherren oppnå flere reelle miljøgevinster som kan tas inn i miljøregnskapet til nye bygg som reises. Dette skyldes eksempelvis at bruken av stål kan byttes ut til fordel for kortreist trevirke, og dette har langt lavere produksjonsmessig klimabelastning.

Om K-bjelke Plus

K-bjelke Plus er en videreutvikling av K-bjelken til Kjeldstad Trelast. Forskjellen er at Plus-varianten tåler lengre spenn, noe som betyr at det åpner seg nye muligheter innen rom- og planløsninger. På samme måte som K-bjelker og K-stendere er K-Bjelke Plus produsert med sammenlimte lameller, fra spesielt utvalgt trevirke med ekstra lavt fuktinnhold. Samtlige K-produkter fra Kjeldstad Trelast vil derfor ha en stabilitet og retthet som langt overgår andre konstruksjonsmaterialer i tre. Det nye er at Plus-varianten benytter spesielt utsortert trevirke i de ytre lamellene, og dette gir bedre styrke.

Om Kjelstad

Kjeldstad-konsernet er en av Norges ledende aktører innen utvikling, produksjon og salg av trelast, konstruksjonsløsninger (precut, K-produkter, K-pakken) og boliger (eneboliger, småhus, leiligheter, m.m.). Konsernet er leverandør av trelast og videreforedlede produkter til byggevarebransjen og byggeindustrien. Produktgruppene omfatter også bolig- og elementproduksjon, samt egen takstolproduksjon.