Nyheter

Landbruk- og matminsteren åpner Namsos Tømmerkai

Den nye tømmerkaia i Namsos (Kiskaia) er snart ferdig utbygd. Det er svært gledelig at Landbruks- og matminister Jon Georg Dale vil stå for den offisielle åpningen av tømmerkaien sier ordfører i Namsos Arnhild Holstad.

Foto av: Helge Kårstad

 

 

 

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (innfelt i bilde) åpner Namsos Tømmerkai 23. januar 2018 kl. 10.00. Bildet er tatt ved oppstart av arbeidet i Namsos sommeren 2017. F.v. ukjent, Vegard Gjeraldstveit (Hallingdal Bergboring), hamnesjef Kjell Morten Hågensen, Radoslav Okrasa (Hallingdal Bergboring), Odd Helge Søraunet (Trondheim Havn IKS) og Magnus Veslegard (anleggsleiar, Hallingdal Begboring). Foto: Helge Kårstad

Flerbrukskai.
Den nye tømmerkaia i Namsos (tidligere kalt Kiskaia) blir ferdigstilt ved nyår og vil sikre en rasjonell og rimelig sjøtransport for skogsvirke både inn og ut av regionen. Kaien vil ha funksjon som en flerbrukskai med hele 80 meter kaifront. Totalkostnaden er ca. 16,5  millioner kroner. Det et gitt et statstilskudd på ca. 9 millioner kroner, Nord-Trøndelag Fylkeskommune har bidratt med ca. 1,7 millioner kroner og resterende ca. 5,8 mill kroner frå eieren Trondheim Havn. Kiskaia var tidligere eid av Namsos Havn KF som nå er blitt en del av Trondheim Havn IKS. Kiskaia ligger like ved Moelven Van Severen som er et av de største sagbrukene i Norge

Skogfaglig program
I tillegg til åpningen og hilsninger ute på kaia, vil det bli et kort skogfaglig program, enkel matservering og et kort kulturelt innslag innendørs. Programmet finner du her.

Åpent for alle
Arrangementet vil foregå tirsdag 23. januar klokka 10 – 13 og er åpent for alle interesserte.
Det vil før jul blir sendt en invitasjon til næringsaktører, offentlig forvaltning, politikere i kommunene som sokner til tømmerkaien, regionale politikere og andre sentrale aktører i Trøndelag. Presse vil bli invitert.
Arrangør er Namsos kommune, Trondheim Havn IKS og Skognæringa i Trøndelag.