Nyheter

Nytt markberedningsaggregat til klimaskogplanting

Næsbø Skog har anskaffet seg et nytt markberedningsaggregat.

Foto av: CJ Allkonsult AB

Dette aggregatet skal bl.a. brukes i pilotprosjektet for planting av klimaskog, som pågår i Trøndelag, Rogaland og Nordland. Du kan lese mer om dette prosjektet her.

-Vi har lenge tenkt på å skaffe oss et slikt markberedningsaggregat -klimaskogprosjektet ga oss en god anledning til det. Senere vil det bli brukt i den ordinære skogsdriften, forteller Torkil Næsbø ved Næsbø Skog AS.

Det var meningen at aggregatet skulle tas i bruk i slutten av november, men pga. frost, ble arbeidet utsatt til våren. Det doble aggregatet hauglegger jorda og danner gode planteplasser. Dette gjør det lettere og mer effektivt å plante ny skog.

-Disse maskinene har lenge blitt benyttet i det meste av skogsdriften i Sverige og på Østlandet. I Næsbø Skog har vi til nå benyttet gravemaskin, som gir en såkalt flekk-markberedning. Da planter man ny skog ved stubber, altså der det har vært skog før. Vi ser frem til å ta i bruk det nye markberedningsaggregatet, som vil gi oss bedre planteplasser, sier Torkil Næsbø.

Nidaros Skogforum har lagt ut en film på Facebook-siden deres som viser markberedning med dette aggregatet.