Nyheter

Fra prosektide til godt strukturert prosjektsøknad

ARENA SKOG gjennomførte i samarbeid med Forskningsrådet i går et prosjektverksted med 50 deltakere fra næringa, forskningsinstitusjoner og samarbeidspartnere

På verkstedet ble det jobbet med konkrete prosjektideer valgt med utgangspunkt i innspill, ideer og diskusjoner i ARENA SKOG det siste året. Hensikten er å få utviklet  prosjektidéer fram til gode og relevante prosjekter med forskningsinnhold.

Forskningsrådet bidro med veiledning og verktøy for å lage en tydelig formulert og godt strukturert prosjektbeskrivelse. Arbeidsformen var «prosjektkanvas» og utvikling av «prosjektbeskrivelse».

 

 

 

 

Petter Nilsen orienterer om søknadsbehandlingen i Forskningsrådet

 

 

Engasjerte gruppedeltakere; Egil Petter Stræte, Ruralis og Anders Børstad, Værdalsbruket