Nyheter

ARENA SKOG – en fremtidsrettet og bærekraftig næring

ARENA SKOG har sammen med FotoKnoff laget en serie på fire filmer om skognæringa i Trøndelag og dens rolle i bioøkonomien.

Intensjonen bak disse filmene er å synliggjøre hvordan ARENA SKOG som en næringsklynge med utgangspunkt i Trøndelag, binder sammen en hel verdikjede og bidrar til å forme morgendagen innenfor skog- og tresektoren.

Felles for alle filmene er at de synligjør potensialet til næringa og dens aktører. De viser hvordan lokalt råstoff er fremskaffet og bearbeidet på en bærekraftig og miljøvennlig måte i regionen.

Filmen om skogbruket viser et tradisjonsrikt, miljøvennlig og bærekraftig skogbruk som sikrer lokale arbeidsplasser. Over flere hundre år har man hatt en stolthet og kultur for aktivt skogbruk i Trøndelag.

Filmen om fiber viser hvordan trefiber brukes i produksjon av avispapir på Norske Skog Skogn. Dessuten får vi se hvordan det på MMK FollaCell produseres tremasse (CTMP) som brukes i emballasje og myk papir (tissue). Bedriftene i ARENA SKOG satser på å utvikle ny kunnskap, og gjennomfører i den forbindelse offensive felles tiltak for å utvikle nye produkter innefor fiber, som trekompositt-produkter og fiskefor. Det er mange nye løsninger og muligheter her.

Filmen om bygg viser hvordan boliger bygget av lokalt råstoff ikke bare sysselsetter, men også gir de beste bo- og nærmiljøene.

TRE FORMER FREMTIDEN!