Nyheter

64 millionar kroner til tømmerkaiar i 2018

Landbruksdirektoratet har lyst ut tilskotsmidlar på inntil 64 millionar kroner til utbygging av tømmerkaiar i 2018. Aktuelle prosjektskisser må sendast til Landbruksdirektoratet innan 15. april

Føremålet med tilskota frå staten er å medverke til ein rasjonell tømmertransport fra skog til industri.

Mer informasjon på nettsidene til