Nyheter

Storstilt satsning på FoU innen tre og trebruk

Skognæringa Kyst søker nye medarbeidere.

Mobilisering for en forsterket satsing på trebaserte FoU-prosjekter i Kystskogbruket

Vi søker en prosjektleder og delprosjektleder for et av våre større satsningsområder; FoU og innovasjon innen trebruk og trebaserte produkter. Prosjektet er bl.a. finansiert av fylkeskommunene, Landbruksdirektoratet, og næringa selv. Kystskogbrukets regioner er av historiske og geografiske årsaker, nokså forskjellige. Prosjektet vil derfor få regionale tilpasninger i både arbeidsmåter og tilnærminger, for å oppnå best resultat. Mobiliseringen skal bidra til å styrke bedriftenes innovasjonsevne og markedskompetanse, gjennom kompetansehevende tiltak og konkrete FoU-prosjekter. Resultatmål er blant annet å få flere større trebygg både i offentlig sektor og i landbruket.