Nyheter

Treslag i kystskogbruket

Granens innvandring til Vestlandet og Nord-Norge er mer sammensatt enn tidligere antatt, da man gjennom pollenundersøkelser og funn av makrofossiler har fått et endret bilde på granens utbredelse