Nyheter

ARENAs Flaskehalsprosjekt er levert – og starta på nytt

Rapporten om flaskehalser på vegnettet for tømmertransport i Trøndelag er ferdig. Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag har bidratt i finasieringen av prosjektet

Arbeidet ble gjennomført i 10 utvalgte kommuner i Trøndelag i 2017. Rapporten inneholder beskrivelse av de konkrete flaskehalsene som er avdekt på fylkesvegene og kommunevegene i de 10 kommunene. I tillegg inneholder rapporten resultatene av påvirkningsarbeidet for å få skrevet opp alle mulige vegstrekninger til 24 meter og 60 tonn for tømmervogntog.

Nå fortsetter arbeidet i et nytt prosjekt i de 30 skogkommunene i Trøndelag som ikke var omfattet av det første prosjektet. I tillegg må en del av kommunene fra Flaskehalsanalyseprosjekt1 følges opp videre for å få gjennomslag for oppskriving.

På avslutningstidspunktet for Flaskehalsanalyseprosjekt1 kan vi lese følgende resultater, basert på offentlig statistikk:
 1. Andel av fylkesvegene hvor det tillates 60 tonns tømmertransport:
  1. Sør-Trøndelag: 65% – mot 49% ved prosjektstart (prosjektmål: 60%)
  2. Nord-Trøndelag: 76% – mot 58% ved prosjektstart (prosjektmål: 70%)
 1. Andel av kommunevegene hvor det tillates 60 tonns tømmertransport:
  1. Sør-Trøndelag: 9% – mot 6% ved prosjektstart (prosjektmål: 10%)
  2. Nord-Trøndelag: 7% – mot 6% ved prosjektstart (prosjektmål: 10%)
  3. Statens Vegvesen har ikke ferdigstilt denne rapporten på rapporteringstidspunktet. I tillegg er en del av strekningene som har BKT8 (8 tonns aksellast) og BK10 (10 tonns aksellast) på vinter, skrevet opp til 60 tonn totalvekt på vinter. Disse vegen kommer ikke fram i statistikken over veger med 60 tonn totalvekt.
 2. Andel av tømmertransporten som er gjort opp på 60 tonns tariff:
  1. Sør-Trøndelag: 52% i oktober 2017 – mot 17% i 2016 (prosjektmål: 40%)
  2. Nord-Trøndelag: 38% i oktober 2017 – mot 23% i 2016 (prosjektmål: 40%)

Rapport Flaskehalsanalyse1 Trøndelag

For nærmere informasjon: prosjektleder Ole Bakke.