Nyheter

Oceanwood kjøper Norske Skog

Norske Skog informerer om at investeringsselskapet Oceanwood har kjøpt ut de andre aksjeeierne

Oceanwood vant dermed budkampen om Norske Skog og sikrer seg konsernets syv papirfabrikker.

-Dette er en gledens dag. Med Oceanwood på plass som en sterk eier, har vi fått redusert gjelden betydelig. Det betyr at vi kan videreutvikle kjernevirksomheten vår og det gir muligheter til å investere i lovende vekstprosjekter, sier Amund Saxrud, adm.dir Norske Skog Skogn.

Skogklyngen i Trøndelag er i en unik situasjon med en komplett foredlingsindustri som tar i mot alle virkeskvaliteter. Norske Skogs fabrikk på Fiborgtangen er en sentral aktør i klyngens verdikjeder og en viktig avtaker for deler av tømmerressursene fra regionen. Fabrikken står for en betydelig verdiskaping og sysselsetting og har flere pågående FoU-prosjeketer.

Linker til oppslag om saken