Nyheter

Nationen tar opp konsekvensene med skogvern

Staten verner så mye skog i Nordland at det går ut over industrien og det grønne skiftet.

Skogvernet slår veldig uheldig ut for industrien

Dette er overskriften på et oppslag i Nationen før helga om konsekvensene ved vern i Nordland.

Monica Grindberg, skogsjef i Statskog sier til Nationen at det er store områder som nå kartlegges med tanke på vern av Miljødirektoratet, særlig i Nordland. Derfor må de redusere avvirkingen med 18.000 kubikkmeter tømmer i år i Grane og Hattfjelldal kommuner. Dette betyr mindre sagtømmer til Moelven og massevirke til Arbor, de to store skogindustribedriftene i området.

Alvoret understrekes av Knut Dreier, adm. dir. i Moelven Van Severen i Namsos. På sagbruket går det årlig med rundt 200.000 kubikkmeter tømmer. En vesentlig del av det kommer fra Statskog. 18.000 kubikkmeter utgjør rundt 9 prosent av årsforbruket av tømmer. Båndleggingen av så store skogressurser er utrolig negativt for industrien og for hele verdikjeden, sier Dreier til Nationen.

Oppslaget i finner du i Nationen 21.06.2018 (må kjøpes).

10 prosent vern gir ikke 90 prosent hogst

I dagens Nationen følger Norskog opp. Yngve Holth fra Norskog uttaler til Nationen at med 10 prosent skogvern, skulle du i det minste tro det ble lettere å drive på de resterende 90 prosentene, men det er overhodet ikke tilfellet.

Statskog eier rundt 4,6 millioner mål skog over hele landet. 9 prosent av skogarealet deres er allerede vernet, mens ytterligere 14 prosent kartlegges med tanke på vern. I følge tall fra Statskog så drives i praksis kun 41 prosent av deres skoger i dag. Resten er enten utilgjengelig eller vernet i en eller annen form.

Monica Grindberg i Statskog sier til Nationen at dette skyldes dels at store deler allerede er vernet eller vurdert for vern. I tillegg lar de mye skog stå av miljø- og kvalitetshensyn, samt at mye av skogen ikke er tilgjengelig for hogst. I realiteten står altså store deler av skogen urørt for skogsdrift allerede i dag.

Dersom områdene i Trøndelag og Nordland som nå kartlegges for vern faktisk vernes, kan andelen skog Statskog driver synke ytterligere. Norskog er tydelige på at dette samlet får uheldige geografiske konsekvenser.

Yngve Holth i Norskog uttaler til Nationen at det i Trøndelag og Nordland vil bli veldig mye vern på ett sted. Dette er et eksempel på en generell utvikling hvor vi ser at vernet av skog faktisk går ut over virkestilgangen til industrien, sier leder for konsulentavdelingen.

Oppslaget står i Nationen 26.06.2018 (må kjøpes).