Nyheter

Frode fikk applaus fra vegeierne!

Frode Moen, fra Transportselskapet Nord (TSN), høstet stor applaus da han holdt innlegg på Vegkonferansen i Trondheim 30. august

Foto av: Ingrid Aune.

I salen satt ordførere fra kommunene i Trøndelag, ledelsen for samferdsel i Fylkeskommunen, og viktige representanter fra regjeringen og Transportkomiteen på Stortinget. I tillegg til mange av aktørene i transportbransjen. Frode la fram utfordringene for tømmertransport med bil, og hadde en sterk appell til kommunene om å bruke veglista aktivt. Fortsatt er det bare en tredjedel av tømmertransporten som foregår med fulle lass på 60 tonn og 24 meters lengde, og skognæringa i Trøndelag ligger at hav bak konkurrentene i Sverige og Finland på dette området. Frode sa at transportkostnadene for tømmer er ekstra viktige, fordi vekta på tømmeret er så høg i forhold til vareverdien. Han sammenlignet verdien av tømmer på 0,5 kr/kg med verdien av laks på 25 kr/kg, og konkluderte med at tømmeret er svært følsom for vektbegrensninger dersom tømmeret skal ha positiv verdi når det kommer fram til industri.

Videre hevdet Frode at selv de svakeste kommunevegene tåler 10 tonns akseltrykk i 10 av 12 måneder i året. Det er bare i teleløsningsperioden, og i spesielt regnfulle perioder, at slike veger må stenges for tungtrafikk. Da blir feil å skrive ned vegen i Veglista for hele året. Frode tok også opp behovet for å beregne og forsterke mange bruer i det offentlige vegsystemet. Samtidig skrytte han av Statens Vegvesen Region Midt, som har vært konstruktive og gjort mye arbeid på oppgradering og oppskriving i Veglista.

Vegkonferansen i Trøndelag er et årlig arrangement i regi av Vegforum Trøndelag. Frode var et friskt pust i konferansen, med konkrete problemstillinger og løsninger. Dette høstet han høylytt applaus for etter innlegget.