Nyheter

Konferanse NYSKAPENE NÆRINGSNETTVERK

Skognæringa Kyst og Arena Skog inviterer til åpen konferanse den 18. oktober på Scandic Hell, Stjørdal

Foto av: Digitall.no
18. oktober på Scandic Hell, Stjørdal

Høstens konferansen setter spesielt fokus på nettverks- og klyngeutvikling som grunnlag for å øke verdiskapningen i de trebaserte verdikjedene. ARENA SKOG er inne i det tredje året i klyngeprogrammet, samtidig som det planlegges for en videre satsing etter 2019. Kystskogbruket mobiliserer gjennom nettverksarbeid til økt aktivitet, økt FoU, innovasjon og trebruk.

Konferansen byr på interessante og sentrale tema for bransjen med spennende foredragsholdere
o   Gunnar Olofsson, styreleder i Statskog SF
o   Anders B. Werp, Statssekretær i Samferdselsdepartementet
o   Else-May Botten, Stortingspolitiker fra Møre og Romsdal
o   Ola Ronæss, OR Consulting
o   Kjetil Andrè Aamodt, en av verdens mestvinnende alpinister

 

Mer informasjon om konferansen og programmet

Link til påmelding her. Frist 10 oktober.

Gjør plass i kalenderen til en spennende og viktig dag på Stjørdal!