Nyheter

Seminar om tre og helse 28. november

Mennesket har bygd med tre siden tidenes morgen. Tre er et naturlig byggemateriale, og man tror at det gir positive helseeffekter å bygge med tre og ha tre eksponert i innerom. Men det er ikke nok å tro.
28. november kommer noen av de beste forskerne i og utenfor Norden til Oslo for å presentere sine funn. Temaet er særlig aktuelt i forbindelse med sykehus- og skole-utbygginger.
Det er utviklet en ny teststandard for konstruksjonsprodukter til innendørs bruk, EN 16516: “Construction products: Assessment of release of dangerous substances – Determination of emissions into indoor air.” Fremtidig bruk og konsekvenser av denne standarden vil bli presentert.
Vi håper også å kunne presentere en oversikt over forskning utført på området, samt resultater fra en undersøkelse utført på bygningsarbeidere med materialvalg som variabel.
Detaljert program vil komme senere. Hold av dagen!
Tid: 28. november 2018. Kl 9:30 – 16
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter i Oslo
Deltakeravgift kroner 500.-
Påmelding: [email protected]