Nyheter

Fagmøte om tre og brann – helhetsvurdering viktig for å lykkes med urbant byggeri

I forbindelse med åpningen av nytt hybelhus på Mære Landbruksskole ble det arrangert et temamøte om tre og brann.  Dag Denstad fra rådgivningsfirmaet Rambøll påpekte viktigheten av grundig arbeid i tidligfasen av byggeprosjekter.

Rett tomt

Denstad understreket i sitt innlegg viktigheten av å gjøre en helhetsvurdering når byggtekniske løsninger skal bestemmes. – Kanskje egner ikke trebygg seg på alle tomter? var et av spørmålene han stilte til den engasjerte forsamlingen på Mære.
Denstad utfordret også repersentanen fra brannvesenet på å gi mer konkrete innspill til byggesaker.

Standardiserte løsninger

Trond Andersen fra Direktoratet for byggekvalitet (Dibk) fortalte om planer for ny teknisk forskrift (Tek).  Det arbeides med prekvalifiserte løsninger for store bygg i massivtre.  – Vi har ikke glemt lette konstruksjoner og vil gå igang med dette om ikke lenge, kunne Andersen fortelle tilhørerne.

Støren Trindustri vil bygge urbant 

Per Gunnar Nordløkken fortale om Støren Treidnustri og hvorfor de er engasjert i urbant byggeri.
Støren Trreindustri har konkrete planer for høye bygg i tre og har løftet dette inn i Arena Skog som en strategi for å siktre trøndersk byggeindustri i fremtiden.

 

Per Gunnar Nordløkken forteller om Støren Treindustri