Nyheter

Frokostmøte i Oslo – Hvordan få fart på bioøkonomien?

Norges Skogeierforbund inviterer til frokostmøte 28.11 kl 08 på Grand om hva som skal til for å få til et taktskifte i bioøkonomien. Det fokuseres på to områder der skogbaserte løsninger scorer høyt på bærekraft og verdiskaping: Bygg og fôr.

I oktober ble Shelterwood, et nytt investeringsselskap for skog- og trenæringen lansert. Bak selskapet står Investinor, Norsk Skogkapital, Skogbrand Forsikring, Borregaard og Norske Skog. Shelterwood kan tilby risikokapital til lovende prosjekter i en tidlig fase, og har foreløpig en kapital på 50 millioner. De ønsker å bidra til at viktige prosjekter i den norske bioøkonomien kan realiseres.

Les mer om hvem som kommer i denne saken, der du også finner lenke for påmelding til forkostmøtet.