Nyheter

Innspillsmøtet til ny Nasjonal Transportplan

På innspillsmøtet til ny Nasjonal Transportplan på Værnes 8. november fikk Ole Bakke, prosjektleder for infrastruktur i Arena Skog, holde et innlegg om skognæringas utfordringer og ønsker.

Direktøren i Vegdirektoratet, Terje Moe Gustavsen, har invitert til 5 innspillsmøter før oppstart av arbeidet med ny Nasjonal Transportplan (NTP). Ole Bakke var en av 6 aktører fra næringslivet som hadde innlegg på møtet for Midt- Norge. Ole fokuserte i innlegget sitt på at Nasjonal Transportplan må være en plan for utvikling av all infrastruktur i Norge, og ikke bare en plan for bygging av europaveger og jernbane. I tillegg hadde han et klart budskap til vegmyndighetene om at all offentlig veg må være tillatt for 10 tonns akseltrykk, som er standard for all nyttetransport i dag.

I Midt-Norge kjører fortsatt bare 1/3 av tømmerbilene med fulle lass (60 tonn). Det er ikke tilfredsstillende at vi fortsatt har flaskehalser på kommune- og fylkesvegnettet som gjør at vi må kjøre halve tømmerlass (40 tonn totalvekt) eller trekvart tømmerlass (50 tonn). Derfor ber skognæringa nasjonale vegmyndighetene om å se på øremerka finansieringsordninger fra Staten til veg- og bruutbygging i kommunene og fylkeskommunene, og legge inn dette i Nasjonal Transportplan. Vi gjør store investeringer også i skognæringa. I industrielt produksjonsutstyr, i skogsveger, i tømmerkaier og i moderne tømmervogntog. Men vi kan ikke basere denne verdikjeden på å kjøre halve tømmerlass, avsluttet Bakke.

Terje Moe Gustafsen (nr 2 fra venstre) hadde invitert næringslivet til å holde innlegg om ny Nasjonal Transportplan. Innlederne var (fra venstre): Nils Hæstad fra Veidekke, Ole Hartvig Bakke fra ALLSKOG/ARENA Skog, Jørund Leknes fra Kantega, Espen Andersen fra Lerøy Seafood, Paul Ingvar Dekkerhus fra Nord- Trøndelag Havn.