Nyheter

Møt offentlige byggherrer – Dialogkonferanse 3. april

Skognæringa og Leverandørutviklingsprogrammet innviterer til Dialogkonferanse 3. april.  Konferansen gir leverandører av byggevarer mulighet til å presentere sine løsninger for offentlige byggherrer i Trøndelag.

Les mer om programmet og påmelding her