Nyheter

Utlysning av doktorgradstilling på skogplanteproduksjon og genetikk på Steinkjer

Skogplanteforedling kan bidra i kampen mot klimaendringer

Frø fra de beste trærne gir skog som vokser bedre og binder mer CO2. Ambisjonen er å foredle frem plantemateriale som vokser 25 prosent bedre, slik at det kan bindes over 2 millioner tonn CO2 ekstra i året. I tillegg skal skogen være tilpasset klimaendringene, skriver Nibio i et oppslag på nettsiden i dag.

Les mer om dette spennende fagområdet og utlysningen.