Nyheter

Regjeringen med toppsatsing på Skognæringa i Midt-Norge

- Trønderske trær skal erstatte plast og bli til fiskefôr

Foto av: Tom Hansen, Innovasjon Norge
I dag ble det offentliggjort at Skognæringa i Midt-Norge har blitt utpekt som en av de fire nye «Arena Pro-klynger» i Norge. WoodWorks! er den eneste klyngen for tre- og skognæringen i regjeringens satsing. To av de bærende prosjektene i hele søknaden er arbeidet med å erstatte fossil plast og fiskefôr med trøndersk trefiber.

Skognæringas tre-årige periode som Arena-klynge fra 2016 har vært svært vellykket og har gitt grunnlag for «opprykk» fra Arena til Arena Pro, som er det høyeste formelle klyngenivået for næringssatsing i Norge. I denne perioden har klyngen blitt tildelt 200 millioner til mer enn 80 forsknings-, innovasjons- og utviklingsprosjekter for trøndersk skog- og treindustri. To av satsingsområdene til WoodWorks! er engangsartikler av trefiber som erstatter engangsplast, og fiskefôr lagd av tre.

Det forventes en betydelig vekst i norsk laksenæring de kommende årene. Andelen importerte fôrråvarer øker, samtidig som fiskemel- og olje er begrensede ressurser. Soya og hvete som i økende grad benyttes produseres i konkurranse med annen matproduksjon.

Gjærproteiner er fôringredienser som kan produseres fra trønderske skoger, og som ikke er i konkurranse med matproduksjon. Markedet for trebaserte proteiner til fiske- og dyrefôr er potensielt svært stort. I WoodWorks! vil prosessene for å få til lønnsom produksjon av protein fra tre utvikles helt i mål.

– Markedet for dyre- og fiskefôr er sterkt økende. Med innblanding av 10 %, vil den norske etterspørselen etter trebaserte proteiner til fiskefôr i dag være om lag 140 000 tonn, økende til 380 000 tonn i 2050, sier prosjektleder for fiber i WoodWorks! Lars Johansson fra RISE PFI.

Fra offentliggjøringen hos Innovasjon Norge, Oslo, fredag 08.11.19. Foto: Tom Hansen, Innovasjon Norge.
Klyngen skal jobbe med å løse de store utfordringene i Norge

Plastavfall er en stor samfunnsutfordring. Hvert år havner mellom 5 og 10 mill. tonn plastavfall i havet, og i 2050 vil det være mer plast enn fisk i havet hvis utviklingen ikke snur. Det er et skrikende behov for nye, bærekraftige og nedbrytbare materialer som kan erstatte plast.

– Nye produkter med trefiber som kan erstatte fossil plast vil være en del av løsningen. I WoodWorks! vil vi utvikle nye termoformede produkter av trefiber, som kan erstatte engangsemballasje laget av plast eller aluminium til oppbevaring av trøndersk laks og kjøtt, eller frukt og grønt, sier prosjektleder for fiber i WoodWorks! Lars Johansson fra RISE PFI.

Økt klimabevissthet og nye forbrukertrender øker nemlig etterspørselen etter bærekraftige materialer av tre. Skog og tre har på mange måter blitt et symbol på fremtid, der trematerialer spiller en rolle i flere og flere industrier, og på mange andre områder enn tidligere.

Klyngeleder Kjersti Kinderås merker stor forskjell bare på de siste 2-3 årene. Klyngen har i dag en rekke utviklingsprosjekter på gang og ser for seg en firedobling av dagens omsetning i trøndersk skog- og trenæring på 9 milliarder kroner innen 2030. Arena Pro statusen vil gi næringen et ekstra løft og støtte oppunder den offensive utviklingen som allerede er i gang.

– Vi er utrolig stolte og glade for den anerkjennelsen som Arena Pro er. Dette er beviset på at vi har en av Nord-Europas mest fremtidsrettede næringer nettopp her i Midt-Norge. Vi kommer til å se en vekst og innovasjon som gir både arbeidsplasser, lønnsomhet og ikke minst vesentlige bidrag til å løse klimakrisa, sier styreleder Knut Dreier.