Nyheter

Innovasjon Norge: – Gode løsninger for sirkulære og bærekraftige bygg søkes!

Innovasjon Norge inviterer til innovasjonskonkurranse for byggenæringen i forbindelse med Byggedagene 2020. På sine hjemmesider skriver de at de søker deg som har planer om et nytt produkt, ny forretningsmodell, nytt bygningskonsept eller andre løsninger som kan bringe norsk byggenæring et steg nærmere sirkulær ressursbruk.


Basert på en kortfattet søknad vil tre aktører nomineres til å presentere sin idé under Byggedagene 2020 den 26.mars. Publikum stemmer fram vinnerbidraget, som belønnes med 100 000 kroner til å bringe arbeidet med prosjektet videre.

Nominasjonskomiteen består av Innovasjon Norge, Enova, Forskningsrådet og Design og Arkitektur Norge. Søknadsfrist 1.mars.

Les mer om påmelding på Innovasjon Norges hjemmesider.