Nyheter

Ny satsning på produksjon av bygningselementer i massivtre

Kan gi 150 nye arbeidsplasser i Namsos

Innen en toårsperiode har Midt-Norsk Massivtre AS som målsetning å etablere en fabrikk for produksjon av bygningselementer i massivtre i treindustribyen Namsos – det skriver NT24 i en artikkel den 21.januar. Gründerne tror vi bare har sett begynnelsen på utbredelsen av massivtre som bygningsmateriale i små og store bygninger. Etterspørselen drives av en stadig økt klimabevissthet hos kundene.


Bak idéen står Nils Einar Olsen, daglig leder i Byggingeniør Einar Olsen, og Trond Grannes – som sammen har etablert selskapet Midt-Norsk Massivtre AS (MNM). Siden januar 2019 har de kartlagt forutsetningene for en etablering. Framover vil det jobbes med finansiering og lokalisering av fabrikken. 

Nærheten til Moelven Van Severen er avgjørende

Sagbruket Moelven Van Severen er helt avgjørende for en mulig etablering av massivtrefabrikken – både som leverandør av trevirke, kunnskapsnav og som en mulig investor og medeier i MNM. Administrerende direktør i Van Severen, Knut Dreier, påpeker til NT24 at en slik satsning vil være en vinn-vinn-situasjon for både Van Severen, MNM og utviklingen av ny industri og arbeidsplasser i Namsos. 

Les saken i sin helhet på nettsiden til NT24.

Faksimile: NT24, 21.01.2020.