Nyheter

WoodWorks! bygger videre med tre

Foto av: Knut Amund Skatvedt

Mer enn halvparten av klyngebedriftene i WoodWorks! har aktiviteter i bygg-sektoren.  Bruk av mer tre i byggeri er pekt på som en et tiltak mot klimakrisen, – samtidig står byggeri og drift av bygg for mer enn 40 % av klimautslippene.  WoodWorks! har valgt strategiske områder som skal utvikles fremover.  Torsdag 23. januar samles et utvalg av bedriftene i Surnadal for å diskutere felles utfordringer og muligheter. 

Satsningsområder
Gjennom prosessen som har ført klyngen til Arena Pro nivå er det lagt ned et godt grunnlag i å prioritere fokusområdene.

  • Marked for bygg i tre – byggesystemer for urbane bygg
  • Nye konstruksjonssytemer for montering og ombruk
  • Smarte digitale modeller
  • Rehabilitering av bolig- og næringsbygg
  • Fortetting i byer – “fill inn”

I Surnadal skal det settes mål og handling bak disse strategiske valgene.  I tillegg til innledningsfordrag fra sentrale fagpersoner skal rør-bedriften Pipelife Norge besøkes.  Bedriften har tatt digitalisering på alvor og fremstår som svært moderne både i sin tenkning og i sitt produksjonssystem.

Urbant byggeri
Arena Skog valgte utvikling mot urbant byggeri som hovedsatsningområde.  Støren Treindustri har sammen med sine partnere lykkes med å etablere en pilot i Verkstedgården på Lilleby i Trondheim.  Rundt denne piloten vil det etterhvert knyttes en rekke utviklingsprosjekter, hvor et større innovasjonsprosjekt finansiert av Forskningsrådet blir sentralt.

Foto: Veidekke/Støren Treindustri