Nyheter

Trefjøs for framtida

Ragnhild Nes og Per Ivar Hyldbakk fra Neslandet bygde i 2019 et flott trefjøs. Hele prosjektet er som tatt ut av læreboka sett i lys av bærekraft og reduksjon av utslipp fra landbruket. Fjøset bygd i nordmørsk furu har plass til 120 kalver, melkekyr og okser.


Ragnhild og Per Ivar har tatt et verdivalg som står som et forbilde for framtidig bygging av ikke bare fjøs og driftsbygninger i landbruket, men for store deler av all byggeaktivitet i Norge de kommende år.

Lokale råvarer og tjenester

Tømmer og trematerialer ble hentet fra egen skog, mens saging og høvling av tømmer ble gjort hos den lokale bedriften Solem Sag AS. Grunnarbeid og bygningsarbeid ble også utført av lokale håndverkere; Betong ble levert av Grytnes AS, takstoler fra Kvatro AS, tretaket av Talgø MøreTre AS, og innredning ble levert av G.K. Røe AS.

Fjøsprosjektet er også et glanseksempel på oppfyllelse av mange av FNs bærekraftsmål, og kan defineres inn i hele 7 bærekraftsmål. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge.

Faksimile: Aura Avis, 12.11.19.