Nyheter

Utsettelse av oppstartskonferansen 24.mars i WoodWorks! Cluster

Konferansen flyttes til 15.mai

På grunn av den pågående usikkerheten rundt Corona-viruset ser prosjektteamet i WoodWorks! det som nødvendig å utsette oppstartskonferansen som var planlagt den 24.mars. 

Vi setter sikkerheten først, og velger derfor å utsette oppstartskonferansen for WoodWorks! til ny dato 15.mai.