Nyheter

Bedriftsintern opplæring

Ved Treteknisk og Skogkurs

Foto av: Foto-Knoff/WoodWorks!

Kursoversikt treindustri og trebyggeri

I forbindelse med «Corona-situasjonen» har Treteknisk utarbeidet et kursopplegg beregnet for fjernundervisning.  Vi tilbyr i første omgang 30 kurs for treindustri og trebyggeri.

Utgangspunktet kan være helt eller delvis permittering, – eller ledig tid fordi de vanlige gjøremålene er blitt satt på vent.

Informasjon om kursopplegget finner du på  Treteknisk.no

Kontakperson: Knut Amund Skatvedt, prosjektleder BYGG, mob. 480 49 862, e-post [email protected]

 

 

Corona-tilpasset kurstilbud for skogbruket

Skogkurs tilbyr spesialtilpassede kompetansetilbud for skogbruket grunnet Coronapandemien.
Dette gjelder opplæring og arbeidsledelse for å gjennomføre nødvendig skogkultur, samt kompetansehevende tiltak i rettet mot entreprenører, maskinførere og lærlinger.

Mer informasjon på nettsiden til Skogkurs. For nærmere informasjon andre kurstilbud ta kontakt med Skogkurs ved Eva Skagestad, mob. 97174457, e-post [email protected]