Nyheter

Kjeldstad Trelast med støtte fra SkatteFUNN til utvikling av konsept for hulltaking av K-bjelker

Kjeldstad Trelast har fått innvilget støtte fra SkatteFUNN til et prosjekt som skal utarbeide et helthetlig konsept for hulltaking av K-bjelker.

Kjeldstad har fått med seg Norsk Treteknisk Institutt som FoU-partner i prosjektet. Begge bedriftene er medlemmer i WoodWorks! Cluster, og har vært aktive medlemmer av klyngen siden oppstarten av Arena Skog-perioden.

SkatteFUNN er en støtteordning for forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, administrert av Norges Forskningsråd og utbetalt via skattesystemet.

Kjeldstad-konsernet er en av Norges ledende aktører innen utvikling, produksjon og salg av trelast, konstruksjonsløsninger (precut, K-produkter, K-pakken) og boliger (eneboliger, småhus, leiligheter, m.m.).

Foto: WoodWorks! Cluster