Nyheter

Konferanseuke i WoodWorks! Cluster 11.-15. mai

Tema er NYE SKOGBASERTE VERDIKJEDER

Økt klimabevissthet og nye forbrukertrender øker etterspørselen etter bærekraftige materialer av tre. Dette gir grunnlag for svært positive fremtidsperspektiver. WoodWorks! klyngen skal bidra med nye produkter og løsninger til markedet som både reduserer klimagasser og skaper. Dette gir fremtidsrettede arbeidsplasser og et grunnlag for økt vekst og verdiskaping for klyngens bedrifter.

Oppstartskonferansen som var planlagt i mars måtte utsettes. Opplegg og gjennomføring tilpasses vår nye hverdag og gjennomføres som webinarer fordelt over flere dager i stedet for å samle alt på en dag.

Hver dag i uke 20 tar vi opp nye og relevante tema med spennende foredragsholdere:

Mandag 11. mai    fra kl. 09.00-10.00:           Kan nyskapende arkitektur og design ta trelast «inn i byen – opp i høyden»? 

Tirsdag 12. mai      fra kl. 08.30-09.30:           Har unge en mulighet til å bo bærekraftig og rimelig?

Onsdag 13. mai     fra kl. 08.30-09.30:           Hva påvirker karbonbalansen i skogen?

Torsdag 14. mai    fra kl. 08.30-09.30:            Potensial i nye anvendelser av trefiber

Fredag 15. mai      fra kl. 08.30-09.30:             Kompetansebygging for framtida

Program og informasjon om påmelding finner du her

Konferanseuken er åpen for alle – så videresend gjerne invitasjonen til andre interesserte!

Velkommen!