Nyheter

Forskningsmiljøet og skognæringa etablerer senter for forskningsdrevet innovasjon

Støttes av Forskningsrådet

NIBIO, NMBU, UiO, tre utenlandske partnere og den norske skognæringa etablerer senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med støtte fra Forskningsrådet til etablering av kunnskapssenteret SmartForest, det skriver redaksjonen i Trenytt.  

Målet med samarbeidet er å styrke bærekraftig drift og konkurransekraft i skognæringa gjennom en ‘digital transformasjon.’ Økt effektivitet forventes også som resultat av samarbeidet.

– Vi ønsker å bedre effektiviteten i den norske skogsektoren ved å legge til rette for en digital revolusjon. Den skal transformere informasjon og dataflyt om skogressurser, skogskjøtsel, driftsteknikk og tømmerleveranser, sier divisjonsdirektør i NIBIO, Bjørn Håvard Evjen.

Les hele saken på nettsidene til Trenytt. 
Norskog har også omtalt etableringa av kunnskapssenteret på sine nettsider.


 

Faksimile Trenytt.no 17.06.2020.