Nyheter

WoodWorks! medlemmer Treteknisk og Kjeldstad samarbeider om nytt konsept for hulltaking av K-bjelker

Treteknisk er valgt som FoU-partner i utviklingen av et helhetlig konsept for hulltaking av K-bjelker levert av Inntre Kjeldstad. Konseptet møter byggenæringens stadige behov for bedre løsninger og forenklede byggeprosesser.

– Treteknisk er en langsiktig innovasjonspartner. Derfor er det selvsagt hyggelig når treindustrien og produsentene viderefører samarbeidet med oss om utviklingen av nye produkter, slik som Inntre Kjeldstad gjør. Dette forteller forsker Karl-Christian Mahnert ved Treteknisk.

– Instituttet har over mange år bidratt med forskning og dokumentasjon sammen med Kjeldstad-konsernet, et konsern som satser kontinuerlig på nye innovasjoner. Tidligere har vi medvirket sammen med de om utviklingen av K-bjelke + og den nye K-stenderen som nettopp er lansert, – en stender som har fått økt styrke på grunn av ny sorteringsteknologi av råstoffet. Forøvrig er dette produktet det eneste av sitt slag i Norge, sier Mahnert.

Karl-Christian Mahnert. Foto: Knut Amund Skatvedt.
Nytt konsept for hulltaking

Nå er Treteknisk altså igjen invitert med inn i et utviklingssamarbeid, der formålet er å tilføre byggenæringen et nytt konsept for hulltaking av K-bjelker.

– Konkret vil det siste konseptet gi en bedre løsning for ventilasjonsføringer i bjelkeleag, slik at man slipper å senke himlingene og innkassing av rørene. Ved å skjule dette i konstruksjonen, kan næringen lage mer elegante løsninger. Vi har erfaringer med dette fra tidligere, men ønsker nå å kvalitetssikre det i et FoU-samarbeid med Treteknisk, sier salgsingeniør Tom Helge Stubbe ved Inntre Kjeldstad.

Mahnert setter stor pris på at Treteknisk ble foretrukket i SkatteFUNN-prosjektet til Inntre Kjeldstad. Treteknisk skal bidra med beregninger som skal gjøre det mulig for håndverkeren å ta ut hull i bjelkene og forsterke selve hullet slik at nødvendig bæreevne opprettholdes. Målet er at det enkelt skal kunne utføres på byggeplass, uten spesialkompetanse, spesialverktøy eller spesialprodukter.  

Foto: Inntre Kjeldstad.
Betydning for industrien

– Innovasjon og samarbeid med Treteknisk er nødvendig for å imøtekomme kravene og behovene vi ser oppstå i byggenæringen. For vår del, som produksjonsbedrift, betyr innovasjon at vi skaffer oss ytterligere økt konkurransekraft i markedet, forteller Stubbe.

FAKTA
Om Treteknisk
Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) er en frittstående forskningsforening med 127 medlemsbedrifter. Instituttet ble etablert i 1949 som et bransjeforskningsinstitutt for treindustrien i Norge. Virksomhetsideen er å fremme bruken av tre ved å gi oppdatert kunnskap om trevirke – dets egenskaper, bearbeiding og anvendelse. Virkemidlene er målrettet FoU, kunnskapsformidling, rådgivning og kvalitetsdokumentasjon.

Om Inntre Kjeldstad
Kjeldstad-konsernet er en av Norges ledende aktører innen utvikling, produksjon og salg av trelast, konstruksjonsløsninger (precut, K-produkter, K-pakken) og boliger (eneboliger, småhus, leiligheter, m.m.). Konsernet er leverandør av trelast og videreforedlede produkter til byggevarebransjen og byggeindustrien. Produktgruppene omfatter også bolig- og elementproduksjon, samt egen takstolproduksjon.