Nyheter

Hvordan organisere klyngearbeidet for fremtiden?

I 2016 fikk klyngen status som Arena-klynge og i 2019 rykket vi opp til Arena Pro-nivå. Arena Pro-søknaden sier at klyngen skal vokse og bidra til innovasjon og vekst i skog og trenæringa.

Spørsmålet vi nå stiller oss er: Hvilken medlemsstruktur, organisering og forretningsmodell vil best bidra til å nå de vekstambisjonene som er angitt i søknaden? Vi trenger noen formelle avklaringer, samt at vi må sikre at de verdier som skapes i klyngen forblir i klyngen eller hos klyngens medlemsbedrifter. Selv om det er et stykke frem i tid, ønsker vi å være tidlig ute med å forberede et godt liv for klyngen etter Arena Pro-perioden for å sikre en bærekraftig og varig løsning.

Vi er i den heldige situasjon at klyngen tiltrekker seg stadig flere nye bedrifter og organisasjoner både fra Midt-Norge, men også fra andre steder i landet. Vi må samtidig med de strukturelle avklaringene også bestemme oss for hvordan og hvor vi skal utvikle oss.

Dette temaet er for tiden under utredning og drøfting i WoodWorks! styringsgruppe. En innstilling ventes klar mot slutten av året.

Styringsgruppa i WoodWorks! Cluster: F.v. Klyngeleder Kjersti Kinderås, Odd Morten Aalberg, Bjørn Einar Ugedal, Gisle Tronstad, Randi Dille, Trond Svanøe-Hafstad, Rune Johnsen, Hallvard Brusethaug, Monica Grindberg, Snorre Furberg og Knut Dreier. Ikke tilstede: Anders Børstad.