Nyheter

Nordic Green Business Forum 2.-3. Juni (flyttet fra 4.-5. februar) 2021 Östersund

Forum for skogbruk og trebruk

For første gang arrangeres Nordic Green Business Forum i Östersund, med tanke og håp om å bli en av de største arenaene i verden med fokus på grønn virksomhet. Forumet blir et årlig arrangement som veksler mellom Sverige og Norge / Jämtland og Trøndelag annethvert år. Her setter vi dagsorden for grønne næringers forretningsmuligheter, og det vil være det opplagte stedet å være for alle som er interessert i grønne virksomheter. I 2022 er TRONDHEIM vert for møteplassen.

Les mer om NGBF på nettsiden. Her finner du også programmet og link for påmelding.


Nordic Green Business Forum vil bli lansert som planlagt
Slik det ser ut i dag, vil det være 200 personer som vil kunne delta på stedet, og utvalgte deler vil bli sendt digitalt. Arrangemnetet vil tilpasses de nye Covid-19-regler.

Så registrer deg i dag for å delta på denne spennende nordiske areanaen med fokus på grønne bærekraftige næringer!