Nyheter

Kretsløpet om Biokraft:

I 2018 åpnet Biokraft verdens største biogassanlegg på Skogn til nesten en halv milliard kroner. Nå står selskapet foran byggetrinn to. Det vil koste rundt 300 millioner kroner og i sommer ga Enova et tilskudd på rundt 50. Alt går bare litt tregere på grunn av korona.

Biokraft: Klart for byggetrinn to på Skogn

Les hele saken i Kretsløpet her