Nyheter

Støren Treindustri – satser urbant, tar et steg for hele bransjen

Støren Treindustri får oppmerksomhet i pressen for tiden, og det er det god grunn til.
Til Trønderbaldet opplyses det at bedriften har doblet sin omsetning av bygg-komponenter siden 2011.
Oppdatert produksjonsteknologi og satsing på å bygge i høyden er noe av forklaringen.

 

Vil utvikle bransjen til å bygge i høyden

Støren Treindustri er i førersete for et større utviklingsprosjekt for å utvikle nye løsninger
for urbant byggeri.  Det arbeides med et konkret bygg i Trondheim med åtte etasjer.
Sintef er valgt som FoU partener og mange av løsningne som skal til for å bygge i høyden vil komme hele treidustrien til gode forteller Rune Johnsen til Trønderbladet.

Direktør Rune Johnsen og teknisk sjef Per Gunnar Nordløkken, STI

WoodWorks! klyngen ser potensialer i eksiterende bygningsmasse

Det er iflølge Trefokus et potensiale for å ta i bruk eksisternde takflater i byene, i alt antydes det at det finnes over 8,5 millioner kvadratmeter som kan bebygges.
Byggesystemer i tre, og spesielt lette konstuksjoner har store muligheter til å være konkurrasnedyktige fremover, opplyses det fra klyngen.