Nyheter

Velg Treteknikk

Se vår nye film og la ungdommen bli inspirert til å tenke tre og velge Treteknikk!

Bruken av tre som materiale er sterkt økende. Det bygges trehus i høyt tempo, i alle fasonger og størrelser. Med dagens konstruksjonsteknologi kan vi også bygge høyere og høyere i tre. Men hvorfor akkurat tre? Jo, fordi dette materialet er utrolig sterkt i forhold til sin egen vekt. Det har et bredt spekter av bruksområder, gir gode bo- og innemiljø og medfører svært lave klimagassutslipp. Faktisk er trehus kjempestore karbonlagre. Selvsagt trenger byggene også vinduer, dører, trapper og alskens andre produkter i tre, eller i hvert fall der tre er et viktig materiale. Skogene våre er rike på tømmer av god kvalitet, som sagbrukene og høvleriene omvandler til de beste og mest velegna materialer.

Til alt dette trenges det arbeidskraft, folk med kompetanse til å utnytte alle de gode egenskapene til treet på best mulig måte. I mange år har det vært begrensede muligheter til å ta en utdanning som direkte fører til et fagbrevløp innenfor treindustrien. Nå derimot har Gauldal vgs på Støren et landsdekkende tilbud på Vg2 Treteknikk. Med bygg- og anlegg på førsteåret og treteknikk på andreåret, kan elevene gå ut i en 2-årig læretid innen fagene trelast, bygg-innredning, limtreproduksjon eller industrisnekker. I Trøndelag og i andre deler av landet der treindustrien står sterkt, er behovet for denne type kompetanse stor. Skolen samarbeider tett med aktuelle bedrifter, der det stilles garanti for praksis- og lærlingeplasser.

Linken: https://vimeo.com/476821235/f68f743a47