Nyheter

Klimabevisste arkitekter bruker tre

Mer klimasmarte bygg, er mottoet til Blom arkitekter i Namsos. I det spiller tre en hovedrolle. Men for å utvikle gode industrielle løsninger som passer inn i arkitekttegningene, vil Roy Blom samarbeide tettere med produsentene.

Tekst og foto: WoodWorks!

Lilleval barnehage: Her i Nærøysund har Blom Arkitekter foreslått å bruke Iso-timbers løsninger, da de fikk i oppdrag å tegne bygget. I dag står det oppført og bruken av tre er stor. Et karbonlager som skal stå en stund.

For skal du være klimasmart, må du bruke tre, mener Blom Arkitektkontor. Og klimasmart er mottoet deres. Nå står bærekraftig arkitektur på programmet og det innebærer både å bruke rette byggematerialer, gjerne lokalprodusert, mer effektiv bygging og lengre levetid på bygget med gjenbruk av byggematerialer om 60 år. Det er sirkulær økonomi det!

Klimasmart samarbeid: Iso-timber har utviklet en isolasjonsløsning som er integrert i massivtretreelementene som luftlommer. Det sparer montørene for en operasjon med tilleggsisolering, noe som både forenkler arbeidsoperasjonene, er billigere og ressursbesparende. Altså et godt eksempel på «Klimasmart» samarbeid om industrialisering, mener Blom arkitekter som sørger for å benytte løsningene i sine prosjekter.

Kortreist tre

– Vi arbeider med tre fordi det som materiale har gode klimaegenskaper og fordi skogrike Namdalen har lange byggetradisjoner på trebruk. Det er naturlig at vi som arkitekter tar inn i arbeidet vårt, forteller daglig leder Roy Blom som selv også har bakgrunn fra bygningsvern. – Ja, jeg har studert byggehistorie og det er mye fornuft i å bruke treets egenskaper til konstruksjon og værhud for eksempel. Enkle og ressursvennlige løsninger er ofte de beste, sier Blom og legger til at tre er et fornybart naturmateriale og dessuten lagrer karbon så lenge det er i bruk. Derfor vil han gjerne bruke mer tre og helst kortreist. Men skal bygging i tre være mest mulig effektivt, må mindre hamres på byggeplass og mer gjøres ferdig på fabrikk.

 

Produsenter og industrialisering

Blom er opptatt av hva han som arkitekt kan bidra med for å øke industrialiseringen og ønsker i den forbindelsen tettere samarbeid med produsenter og industri.

– Skal vi som arkitekter formgi et bygg og gjøre det funksjonelt, kan vi også bidra til å tegne det slik at det lettere kan utformes industrielt, mener Blom som tror et tettere samarbeid kan gjøre prosessene mer smidige. – Hvis vi kjenner hverandres utfordringer, kan vi i større grad ta hensyn til dynamikken i prosessen. Men da må vi som arkitekter forstå det produksjonstekniske i industriell produksjon og ta det med inn i formgivinga. Målet må være å bygge mer effektivt og integrere tekniske løsninger tidlig, tror Blom, som har også har  industriell erfaring, blant annet fra Overhalla industrier. Arkitektkontoret Blom har utviklet Noa hytter, fleksible hytteløsninger med høy prefabrikeringsgrad, og kontoret utvikler også trehusindustrielle løsninger for andre selskaper.

På byggeplass

Litt av nøkkelen er å se på kombinasjonen av produktene og leverandørene  – og byggesystemene. Derfor samarbeider Blom med byggmestere og entreprenører også for å effektivisere på byggeplass. – Mye av kostnadene på byggeplass er lønn. Vi utvikler derfor konsepter med mål om å redusere antall komponenter og med det antall arbeidsoperasjoner. Nye mer miljøvennlige og byggeffektive løsninger er helt nødvendig fremover. Vi har samarbeidet på massivtreprosjekter med byggmestere  i Trøndelag, og med Isotimber i Østersund  som leverte ferdige limtreblokker med luftisolasjon til en barnehage, forteller Blom.

Bred kompetanse: Daglig leder Roy Blom er ikke bare utøvende arkitekt, han har også lang erfaring blant annet som prosjektleder, byggdesigner, med industriell erfaring som arkitekt for trehusindustrien. Foto: Woodworks!

Hele livsløpet

Miljøvennlige bygg betyr også å tenke hele livsløpet når det bygges. – For å spare avfall er det viktig å sikre at byggene varer lenger. Derfor arbeider vi også med mer fleksible romfunksjoner på samme romformat, blant annet gjennom lettvegg-systemer. Slik blir byggene mer endringsdyktige og kan brukes lenger. Tidligere har normen vært at bygg skal vare i rundt 30 år, nå bygger vi med 60 for øyet.  Da må vi tenke på inputen for forstå outputen, mener Blom.

Varigheten på materialene er også en del av dette. Han viser til alt som nå gjøres for å øke holdbarheten til tre, særlig på eksponerte fasader. Samtidig som det skal være lett å bruke.

– Det kan være å lage industrialiserte fasadeelementer eller panelsystemer. For oss som arkitekter er det imidlertid viktig at vi også sikrer variasjon i utseendet og detaljmuligheter, i iveren etter å strømlinjeforme produksjonen, understreker Blom. Derfor mener han grunnlaget for at samarbeidet mellom formgivere som arkitekter, og produsenter som tenker industriløsninger, er svært viktig.

Nettverk for gode løsninger

Derfor er arkitekten så glad for å bli en del av WoodWorks! skog- og treklyngen i Trøndelag.  Her håper han å få samarbeide med produsenter og byggeaktører om mer effektiv industriell bygging som samtidig ivaretar form, funksjonalitet og arkitektur. – Da ønsker vi å være arkitektene med industrielt blikk på tre og mål om å finne integrerte løsninger med andre byggelementer og fagområder. Det handler om å optimalisere byggene på alle måter, der vi som tegner byggene kan være med å samle løsningene, avslutter Blom.