Nyheter

Trenger du eller noen i din organisasjon faglig påfyll?

NTNU-Wood vil gjerne tilby deg etter- og viderutdanning på høyere nivå.  For å kunne tilpasse seg behovene trenger de ditt svar på denne korte undersøkelsen:

https://no.surveymonkey.com/r/QQ8J35R