Nyheter

Forskningsrådet: Søkerwebinar bioøkonomi 9.juni 10.00-11.00

Tid: Onsdag 9. juni 2021 kl. 10.00 – 11.00
Påmeldingsfrist: Tirsdag 8. juni 2021 kl. 13.00

Forskningsrådet lyser ut 160 millioner til innovasjon i offentlig sektor med søknadsfrist 15. september. Av disse er 35 millioner øremerket prosjekter innen bioøkonomi.

Vi ønsker oss søknader fra offentlige virksomheter som vil samarbeide med forskere og næringsliv for å bidra til å til grønn omstilling og et lavutslippssamfunn som bruker og gjenbruker ressurser effektivt i den biobaserte økonomien som blant annet består av fiskeri, havbruk, landbruk, skogbruk, biobasert prosess- og næringsmiddelindustri, og avfallssektoren som behandler store mengder biobaserte materialer. Offentlig sektor er en viktig innovasjonsdriver for utvikling av bioøkonomien i Norge som forbilde, drivkraft og motivator for å implementere biobaserte bærekraftige løsninger, i tett samspill med næringslivet.

9 juni kl. 10 – 11 inviterer vi til webinar om mulighetene for offentlig sektor innen bioøkonomi. På dette webinaret får vi blant annet besøk av Mære landbruksskolesom vil fortelle om hvordan de gikk frem for å søke Forskningsrådet og få støtte til et innovasjonsprosjekt i fjor. I tillegg kommer vi til å gå gjennom den overnevnte utlysningen, tipse om et par andre relevante muligheter og svare på spørsmål.

Webinaret passer for offentlige aktører, forskere, næringsliv og alle andre som er interesserte i bioøkonomiens rolle i en innovativ offentlig sektor.

Meld deg på her!