Nyheter

T:Lab – Invitasjon til 3 webinarer om EU finansiering

I samarbeid med Inspiralia har T:Lab satt opp tre webinarer med fokus på både EU finansiering og tilgang på investor kapital:

 

Webinar 1 – Fokus på tematiske utlysninger i Horizon Europe

Inspiralia er en aktiv bidragsyter for å bygge konsortier med fokus på de tematiske utlysingene i Horzion Europe. Følgende tema vil bli belyst i webinaret;

  • Energy
  • Forestry
  • Fisheries
  • Materials: Nanocoatings, advanced materials

Webinaret passer for deg som er interessert i å vurdere muligheten for å delta i et konsortium, eller ønsker å forstå muligheten innenfor de nevnte tema.

Tidspunkt: Onsdag 19. mai kl 1100 

Meld deg på her:  https://inspiraliagroup.clickmeeting.com/horizon-europe-global-challenges-clusters/register?_ga=2.138352819.2090762213.1620292800-1159534306.1614864863

 

Webinar 2 – Accelerator (EU finansiering)

Accelerator er EU sitt flaggskipprogram for å støtte bedrifter i sin innovasjon og kommersialiseringsprosess. Programmet gir mulighet for å både støtte og investeringskapital.

Tidspunkt: Onsdag 26. mai kl 1100

Meld deg på her: https://inspiraliagroup.clickmeeting.com/horizon-europe-eic-accelerator/register?_ga=2.187151400.1094660841.1620628008-1159534306.1614864863

Webinar 3 – Verktøy for matching med investorer (GRECA)

Selskapet M27 har utviklet en digital løsning (GRECA) som effektivt bidrar til å koble selskap på jakt etter kapital med investorer som har den riktige profilen.

Tidspunkt: Tirsdag 8. juni kl 1100  

Meld deg på her: https://inspiraliagroup.clickmeeting.com/may-we-introduce-you-to-international-investors-/register?_ga=2.120260557.438334392.1620378178-1805457557.1603445569